Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op de (paarden)coach sessies,
trajecten, trainingen, workshops, coaching en algehele dienstverlening, tenzij anders
vermeld.

• De persoonlijke processen van de deelnemers die zich gedurende de training, workshop,
coaching, etc. afspelen, zijn privé. Er wordt van de deelnemers, of eventuele andere
betrokkenen, verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen vrij om
over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.

• De trainers zijn ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en hebben
de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de
deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.

• Voor deelname aan een (paarden)coach sessie, training, workshop wordt een factuur
toegestuurd. De kosten voor deze trainingen, workshops en coaching dienen in één bedrag
betaald te worden en uiterlijk 2 weken voor aanvang betaald te zijn. Tenzij anders besproken en vastgelegd.

• Na inschrijving en betaling van de volledige kosten ontvangt de deelnemer circa een week
voor aanvang van de training, workshop, coaching informatie met betrekking tot de start,
locatie en tijdstip.

• Tijdens de workshops en trainingen geldt dat we mede gebruik maken
van het groepsproces. Bij te weinig inschrijvingen kunnen wij de kwaliteit van onze
dienstverlening niet garanderen en behouden wij ons het recht voor om de training,
workshop of coaching te verzetten naar een latere datum of te cancellen.

• Gedurende trainingen en of workshops is het niet toegestaan om foto’s of filmopnames te
maken. Alleen met toestemming van de coach/trainer en deelnemers. Hierop mogen in geen
geval andere deelnemers herkenbaar of onherkenbaar op staan zonder toestemming.

Rosa van Dam Coaching.